English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
O projektu
 
 
Podizanje nivoa strucnosti u korist dece utemeljeno na Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Projekat Mreze decijih domova na Zapadnom Balkanu i Univerziteta u Agderu, Kristiansan, Norveska.
 

Ministarstvo spoljnih poslova Norveške je u okviru programa „Mir, pomirenje i demokratija na Zapadnom Balkanu“ u avgustu 2010. dodelilo novčana sredstva Univerzitetu u Agderu za realizaciju trogodišnjeg projekta podizanja nivoa stručnosti na Zapadnom Balkanu. Projekat doprinosi osnivanju mreže između dečijih domova i unapređivanju stručnosti u oblasti brige o deci. Rad na dostizanju ovih ciljeva se odvija kroz podsticanje održivog razvoja organizacije i osoblja. Rukovodioci projekta u Norveškoj su Ane Tuve Fenefos i Kirsten E. Jansen, vanredni profesori na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Agderu. Berit Ba, profesor na Višoj školi u Oslu, sarađuje sa rukovodiocima projekta kao savetnik. Rukovodioci i koordinatori projekta na Balkanu su direktor Borislav Đukanović, Bijela, Crna Gora i direktor Zoran Milačić, Beograd, Srbija.

Više informacija na internet adresi: www.uia.no/balkan

Projekat se zasniva i dalje razvija na iskustvima stečenim radom na projektu podizanja nivoa stručnosti u Bijeloj u Crnoj Gori započetim 2008.


Ovde možete pogledati listu učesnika sa njihovim kontakt adresama

   
 
 
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 

 
 
 
   
Sva prava zadržana West Balkan Network 2010