English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
Seminar, Bijela, mart 2010
 

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu je Univerzitetu u Agderu dodelila sredstva za realizovanje predprojekta, seminara u Crnoj Gori na koji su pozvani predstavnici više dečijih domova na Zapadnom Balkanu. Na osnovu ranije pokrenute inicijative direktora dečijeg doma u Bijeloj Đukanovića za osnivanje mreže između više dečijih domova, predstavnici Univerziteta u Agderu su pozvali na dvodnevni seminar o nacrtu projekta predstavljenom u molbi Ministarstvu spoljnih poslova Norveške. Odazvali su se dečiji domovi u Beogradu, Užicu, Zvorniku, Banja Luci, Skoplju, Ljubljani i Bijeloj. Zaključak je bio jednoglasna podrška nacrtu projekta Univerziteta u Agderu i molbi za odobrenje novčanih sredstava. Seminar su otvorili ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović i predsednik opštine Herceg Novi Dejan Mandić. Predstavnici medija (novine i TV) su takođe bili prisutni.

 
   
 
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 

 
 
 
     
Sva prava zadržana West Balkan Network 2010