English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
Seminar, Bijela, septembar 2010
 

Učesnici u projektu su se prvi put zvanično okupili u hotelu Jadranska straža u Bijeloj. Prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Agderu i devet dečijih domova na Zapadnom Balkanu. U programu seminara su bila predavanja na sledeće teme:
Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Berit Ba, profesor na Višoj školi u Oslu
Deca sa socijalnim i emocionalnim teškoćama, Ingri Lun, vanredni profesor na Univerzitetu u Agderu
Diskusije između rukovodstva projekta pri Univerzitetu u Agderu i rukovodilaca svake pojedinačne institucije kao priprema za uspostavljanje formalnih okvira učešća i obaveza predviđenih projektom

 
   
 
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 

 
 
 
     
Sva prava zadržana West Balkan Network 2010